Stacks Image 857
Kirkens første orgel blev bygget i 1956 af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn. Orglet var fra starten forberedt til 40 stemmer. I første omgang blev der kun indsat 23 stemmer; de sidste 17 stemmer måtte man vente med indtil 1970 af økonomiske årsager. Orglets disposition var neobarok, hvor de 40 stemmer var fordelt på rygpositiv, hovedværk, svelleværk og pedal. Orglet var bygget med mange høje registre, som gjorde at det manglede fundament og at det, i Helleruplund Kirkes tørre akustik, klingede groft og uskønt.

Orglets traktur (spillemekanik) var mekanisk og var meget tungt at betjene, på trods af det gennem tiden var blevet justeret så godt som det kunne lade sig gøre. Den tunge traktur umuliggjorde, at man på forsvarlig vis kunne spille med alle tre manualer sammenkoblet.
Orglets registratur (forbindelsen til registrene) var et pneumatisk system med små bælge i orglet for hver register. Et system der givetvis har fungeret udemærket fra starten, men som årene er gået er det blevet slidt og var ikke altid lige driftsikkert.

At bortskaffe et orgel er meget bekosteligt. Dels er der timelønnen til de orgelbyggere som skal nedtage orglet, dels er der selve bortskaffelsen af orgeldelene. For at spare denne udgift søgte menighedsrådet derfor at finde en kirke, som ville kunne være interesseret i at købe orglet. På trods af instrumentets ringe kvalitet lykkedes det at finde en hollandsk menighed, som i oktober 2013 fik det demonteret og fragtet til et orgelbyggeri i Schweiz. Orglet blev herefter restaureret og ombygget og står nu i Eben-Haëzerkerk i Ouddop, Holland, hvor det forhåbentligt kommer til at fungere i mange år fremover.

En video af nedtagningen samt billeder af dette kan ses nederst på siden.
Disposition
POS (I)
HV (II)
SV (III)
Quintatøn 8‘
Gedakt 8‘
Principal 4‘
Rørfløjte 4‘
Gemshorn 2‘
Quint 1 1/3‘
Scharff 3 fag
Ranket 16‘
Krumhorn 8‘
Quintatøn 16‘
Principal 8'
Spidsfløjte 8'
Oktav 4‘
Hulfløjte 4‘
Quint 2 2/3‘
Waldfløjte 2'
Mixtur 5-6 fag
Tertzcymbel 3 fag
Trompet 8‘
Spidsgamba 8’
Rørfløjte 8’
Koppelfløjte 4’
Quintatøn 4’
Nasat 2 2/3’
Principal 2’
Tertz 1 3/5’
Sivfløjte 1’
Cymbel 3 fag
Dulcian 8’
PED
SPECIFIKATIONER
Principal 16’
Subbas 16’
Oktav 8’
Gedakt 8’
Oktav 4’
Gedaktpommer 4’
Nathorn 2’
Mixtur 5 fag
Fagot 16’
Trompet 4’
Cornet 2’
Omfang: C-g3, C-f1
Kopler: II+I, II+III,
P+I, P+II, (mekaniske)
2 frikombinationer
Mekanisk traktur; pneumatisk registratur; sløjfevindlader

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.